20170425 - De Transparantie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuwsbrieven HTML
Nieuwsbrief   25apr2017
De transparantie
Comité Verontruste Burgers Oude IJsselstreek (www.derekening.nl) &
Stichting De Transparantie (www.detransparantie.nl)                                                      redacteur: Paul Jansen
 
Verloren
De stichting heeft tot haar verbazing en teleurstelling de rechtszaak tegen de gemeente OIJ verloren. De gemeente kan doorgaan met het inhuren van mensen in payroll constructies, uitzendbureaus, adviesbureau’s, zzp constructies etc. zonder hun namen bekend te maken. De rechter heeft het belang van de persoonlijke levenssfeer hoger geacht dan integriteit en het aan het licht brengen van mogelijke belangenverstrengeling en vriendjespolitiek.

Hieronder staat ‘verweerder’ voor de gemeente Oude IJsselstreek en ‘eiser‘ voor Stichting De Transparantie. 
De stichting kan in hoger beroep gaan bij de Raad van State maar de financiële drempel (minstens € 500) is zo hoog dat we de strijd voor transparantie en integriteit waarschijnlijk moeten overlaten aan anderen. Wel zullen we een open brief schrijven aan politieke partijen, de pers en andere relevante partijen. Ook al in het kader van de komende nieuwe WOO (Wet Open Overheid) waarin de plicht tot openbaarheid veel groter wordt. We houden u op de hoogte.


 
Externe inhuur 2016
Op de website staat het complete overzicht van externe inhuur over 2016. In pdf formaat zodat u het zelf kunt inzien en bestuderen. Opvallend is natuurlijk het grote bedrag dat is besteed in het sociale domein. In totaal bijna € 1.000.000. In de volgende nieuwsbrief komen we hierop terug.
 
WOB Schuldenberg
Het zal u niet ontgaan zijn: De gemeente OIJ heeft een schuldenberg die, in verhouding, groter is dan die van Griekenland. En dat land staat op eenzame hoogte in Europa. Bovendien heeft OIJ nog langlopende verplichtingen zoals die indirecte lening van 11 miljoen voor de nieuwbouw van het Almende college. Redenen genoeg voor de stichting De Transparantie om een WOB verzoek in te dienen voor alle informatie over leningen en verplichtingen zoals bedrag, rentepercentage, aflossing, looptijd etc. De gevraagde uitdraai uit de schulden- en verplichtingen-administratie zal nog wel even op zich laten wachten, zodra wij iets vernemen laten wij u dat weten. 
 
De Stichting de Transparantie
De stichting werkt met vrijwilligers en we maken minimale kosten. Wilt u ons helpen om  financieel boven water te komen (bijvoorbeeld na de forse legeskosten van de rechtszaak) dan zijn we blij met uw bijdrage op NL94 TRIO 0197 747 299 t.n.v. P. Jansen/Stichting de Transparantie. Dank aan de donateurs die ons helpen, we ontvingen recent enkele zeer welkome stortingen.
En heeft u tips of inhoudelijke bijdragen, ook die zijn zeer welkom.
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu