20170224 - De Transparantie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuwsbrieven HTML
Beste abonnee,
De nieuwsbrief die wij u een uurtje geleden zonden is misschien, geheel of gedeeltelijk, achterhaald wat betreft 'Kappen Nou'. Wij vernamen zojuist dat de gemeente het kappen gestaakt zou hebben. En inderdaad, op de website van de gemeente OIJ staat:

College besluit bomenbeheersplan te evalueren
 
Het dunningsplan 2014 – 2015 ten aanzien van laanbomen heeft het afgelopen jaar reacties opgeroepen. Overleg met verschillende partijen heeft niet geleid tot een voor alle partijen bevredigende oplossing. Het college heeft daarom besloten het dunningsplan 2014 – 2015 niet verder uit te voeren.
Het college vindt het belangrijk dat er breed draagvlak is voor de uit te voeren werkzaamheden van het dunningsplan, dat is opgesteld op basis van het huidige bomenbeheersplan. Het overleg dat tot op heden is gevoerd over het dunningsplan heeft dit nog niet opgeleverd. Daarom heeft het college besloten eerst het huidige bomenbeheersplan te evalueren. Belanghebbende organisaties en personen worden betrokken bij het opstellen van het nieuwe bomenbeheersplan. Dit beheersplan moet in 2019 operationeel zijn.
Het dunningsplan 2014 – 2015 wordt nu niet verder uitgevoerd. Tot het in werkingtreden van het nieuwe beheersplan wordt aan laanbomen alleen het noodzakelijke beheer uitgevoerd (controle, wettelijk verplichte opsnoeihoogte, voorkomen van gevaarlijke situaties t.g.v. bijvoorbeeld ziekten, stormschade, dood hout etc.).


Een belangrijk resultaat voor de actiegroep Kappen Nou, het feliciteren waard.

met vriendelijke groet,
Paul Jansen, redacteur
Stichting De Transparantie
 
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu